Over ons

Henk van de Westerlo - Gildekoning 2023 Cloveniers of Schutterye tot Grave
Henk van de Westerlo – Gildekoning 2023 Cloveniers of Schutterye tot Grave

Het Graafse Cloveniersgilde werd in 1527 opgericht door Floris van Egmond, die toen pandheer van Grave was, met als taak orde en rust in de stad te handhaven.
De leden van dit gilde waren over het algemeen gegoede burgers. Ze werden oorspronkelijk aangeduid als ‘veertig goede eerlyke gesellen of weeraftige mannen’. Hun kleding, wapens en verdere uitrusting werden betaald door het stadsbestuur. Ook ontvingen zij loon voor de tijd dat ze dienst hadden.
Zij werden regelmatig getraind en hielden ook af en toe wedstrijden met schuttersgilden van andere steden. Tot hun activiteiten behoorden naast ordehandhaving ook het verlenen van hulp bij calamiteiten zoals brand of wateroverlast. In tijden van oorlog hielpen ze met de stadsverdediging.
In de loop der eeuwen heeft het gilde diverse actieve en inactieve perioden gekend:

  • 1527 – 1750 : De eerste bloeiperiode uit deze periode stamt ook het oudste koningschild van Bernt ( Berend) Vos.
  • 1750 – 1974 : Twee eeuwen “kwakkelen” alleen voor speciale gelegenheden ontplooide het Gilde activiteiten. Wel is duidelijk dat het Gilde nooit heeft opgehouden te bestaan.
  • 1974 – Heden : In 1974 bij de viering van het feit dat het 300 jaar geleden was dat de Franse troepen uit Grave werden verdreven, heeft het Gemeentebestuur activiteiten ontwikkeld en een daarvan was het Gilde in een historische optocht mee te laten lopen op 19 Oktober 1974.
    Hierna kwamen op 13 December 1974 14 gildebroeders bijeen in het Oranje hotel, om te bezien of er basis was om door te gaan.

En zoals U verder kunt zien op deze website, zitten we in een tweede bloeiperiode. (citaten uit het ledenboek van het Cloveniersgilde, 1527-2002 van Jan Timmermans en Harrie Hendriks).