In Memoriam Henk Emons

Cloveniers of Schutterye tot Grave - Henk EmonsGildebroeders en Zusters,

Het bestuur heeft de droeve plicht U te laten weten dat: Op 77 jarige leeftijd onze gildebroeder Henk Emons is overleden.

Het bestuur en leden wensen de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Henk was sinds 13-12-1974 Gildebroeder en vanaf de heroprichting is hij zeer actief bij het gilde betrokken geweest.
Vooral door het maken van de jaarlijkse schietvogels en het afschieten van de kanonnen aan de Maas.
En de laatste jaren het kleine saluutkanon bij zeer vele festiviteiten.
Het bestuur deed nooit tevergeefs een beroep op hem!!!!!!